Terugblik UITGAST editie 2023

Terugblik Uitgast editie 2023

Flevopost Terugblik Uitgast editie 2023 - fotocredit Edwin Hoppentochtt

Terugblik UITGAST 2023

Uitgast 2023 met als thema “Uitgast, de samenklank van cultuur en natuur” is erin geslaagd het festival op een zeer hoog niveau te houden. Een algehele waardering voor editie 2023 heeft een cijfer opgeleverd van 8,7. Voor het programma-overzicht zie bijlage 3. Op beide festivaldagen was het prachtig weer. Op drie locaties in het Natuurpark binnen een range van 400 meter, bereikbaar via prachtige wandel- en kunstroutes, waren podia te bezoeken met licht en geluidversterking.

In de media

In Flevopost, editie Lelystad van 4 september 2023, was na afloop van het festival onder meer te lezen

“Voor een gratis muziekfestival als Uitgast is het weer ontzettend belangrijk. Daar had men dit weekend niets over te klagen. Zaterdagavond was het aangenaam en koelde het niet te snel af en zondag baadde het festivalterrein de hele dag in een weldadig zonnetje. En dat draagt mede bij aan een memorabele editie. Want dat was het, Uitgast 2023. Het was de 22e editie van het festival waar klassieke muziek centraal staat en waar het Natuurpark meer dan een decor is van de optredens. Het thema van dit jaar was ‘De samenklank van cultuur en natuur’, en dat maakt Uitgast inderdaad bijzonder. Na optredens hoor je de vogels fluiten. En af en toe hoor je zo’n irritante bromvlieg, een vliegtuigje van het nabijgelegen Lelystad Airport, maar ach… de totale beleving is er één waar muziek en de locatie van de optredens meer is dan de som der delen. Uitgast is een bijna ideale zondagmiddag. Zeker als de muziek op één van de drie podia in het Natuurpark dynamisch is en daarmee bijdraagt aan de dynamiek van de omgeving. Zoals bij het optreden van het Camerata RCO, niet toevallig de afsluitende act op het grote podium. ‘Toverachtig’ is dan een term die niet ver weg is. En dat in ons eigen Lelystad! Gratis en voor niets!”
Kees Bakker – Flevopost

Flevopost – Kees Bakker

De totale beleving is er één waar muziek en de locatie van de optredens meer is dan de som der delen

Bezoekersaantallen

Het muziekfestival is volgens schattingen van de parkbeheerders bezocht door ruim 4000 bezoekers (zaterdagavond circa 750 personen en 3500 op zondag). Het parkeerterrein is op bepaalde momenten nagenoeg volledig bezet geweest. Veel bezoekers uit Lelystad waren met de fiets naar het festival gekomen (ruim 25%). Vanuit de informatiestand van Uitgast zijn ruim 2000 programmaboekjes met blokkenschema’s aan bezoekers ter hand gesteld.

Herkomst bezoekers

Een enquête onder 208 bezoekers heeft aangegeven dat 71% woonachtig is in Lelystad, ruim 9% uit Almere afkomstig is en circa 5% uit overig Flevoland. Van buiten de provincie Flevoland komt meer dan 15 % van alle bezoekers. Ruim 60% van de festivalgangers is blijkens de enquête begunstiger van Het Flevo-landschap.

Waardering bezoekers

In totaal hebben 208 bezoekers (die de vragenlijst hebben ingevuld) het inhoudelijke muziekprogramma gewaardeerd met een gemiddelde van 8,1 op een schaal van 10. De kwaliteit van de musici werd gewaardeerd met een 8,3. Het Natuurpark als locatie scoorde zelfs een 9,4. Uitgast als geheel heeft ook de hoge score van 8,7 gerealiseerd. Cijfers om buitengewoon trots op te zijn.

Opmerkingen van bezoekers

Meer dan de helft van alle respondenten heeft opmerkingen geplaatst. Naast vele (30%) positieve reacties (sprookjesachtig; geweldig; ga zo door; veel variatie; super; top; hartstikke gezellig en goede sfeer; prima musici en uitstekende organisatie) zijn ook inhoudelijke opmerkingen geplaatst over het programma (26%) en meer dan een derde van de opmerkingen betreft veelal kritische reacties met betrekking tot facilitaire voorzieningen en geluidsoverlast. Tenslotte is 10% van de respondenten van mening dat Uitgast nog meer kan doen aan publiciteit.

Specifieke reacties van festivalgangers

Meer jazz en koperblazers, verbreed het aanbod verder; meer dans; ; yoga met livemuziek wordt gemist; meer ruimte bieden aan lokale en regionale musici; workshops voor kinderen erin houden; straattheater organiseren voor jeugd tussen bezoekerscentrum en Natura en Otters podium; op zaterdag overdags ook al uitvoeringen laten plaatsvinden en op zondag iets later beginnen; een aparte verkoopstand voor cd’s van artiesten wordt gemist; meer consumptiekraampjes voor koffie, thee en water voor zowel bezoekers als artiesten (ook in pauzes van het programma); veel ruimere openingstijden restaurant en kwalitatief goed voedsel en drinken bieden; meer bewegwijzering langs de paden, meer stoelen en meer schaduwlocaties (pagodetenten) bij de podia organiseren; ruimere VIP-lounge; dauw van stoelen verwijderen op zondagochtend; meer aanbod van catering / foodtrucks; aankleding terrein- en podia verbeteren; Uitgast-stand dichter bij centrale in/uitgang plaatsen; meer zichtbaarheid in opvang, begeleiding en vervoer musici organiseren; meer repeteerruimte creëren voor musici; jammer dat camera’s midden voor het hoofdpodium staan; beperk overlast door sportvliegtuigen, aggregaten en feestgeluiden uit restaurant Hajé en paviljoen Waterlely; voorkom interferentie van geluiden tussen de podia; het Uitgast-programma eerder en vaker bekend maken; meer toelichting op het blokkenschema en meer uitleg over achtergrond muziek zodat het beter in de tijd geplaatst kan worden; handig om te weten dat je het beste een hapje, drankje en stoeltje mee kunt nemen.

Opmerkingen van musici

De organisatie van Uitgast heeft ook een aantal musici bevraagd naar hun ervaringen en conclusies. Zonder uitzondering waren de artiesten uitgesproken positief. Spelen in het groen werd als een bijzondere beleving gekenschetst. De gehele entourage werd zeer gewaardeerd; de ambiance was prima. Het Natuurpark bevordert de concertmatige inzet en inbreng van muzikanten, zo was de algemene opvatting. Facilitaire voorzieningen zijn wel voor verbetering vatbaar.

Compositiewedstrijd

Uitgast heeft ook in 2023 een internationale compositiewedstrijd uitgeschreven met als opdracht het schrijven van een compositie specifiek voor het ensemble “Woodcraft” en met Natuurpark Lelystad als onderwerp. We hebben hierop 18 composities ontvangen uit 12 verschillende landen: Armenië, Nederland, Griekenland, Tsjechië, Engeland, Argentinië, Spanje, Zweden, Ghana, Amerika, Turkije en België. De winnaar Tomáš Borl uit Tsjechië was tijdens het festival aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen en zijn compositie “Feel the park” toe te lichten voor het publiek. Dit heeft overigens al geleid tot een verdere samenwerking tussen componist en ensemble.

Livestream

De livestream van zaterdagavond is 273 keer bekeken. De livestream op zondag is 248 keer bekeken. Er zijn slechts 32 abonnees op het YouTube kanaal en op TikTok heeft Uitgast 2188 kijkers per maand bereikt.

Communicatie

Uitgast heeft veel tijd en energie gestoken in communicatie en berichtgeving naar donateurs en relaties. In de loop van 2023 zijn meerdere digitale nieuwsbrieven uitgebracht en is via website en sociale media de nodige informatievoorziening verzorgd. Om een idee te geven:

  • aantal bezoeken website alleen al op 2 en 3 september 2023: 4.580
  • aantal volgers Facebook: 519 (+ 10,7%)
  • aantal volgers Instagram: 373 (+ 22,7%)
  • aantal volgers Twitter: 284 (- 27%)
  • aantal geabonneerden nieuwsbrief Uitgast: 440  (+ 12,8%)

Het Flevo-landschap heeft via eigen kanalen (magazine) een bereik van ruim 12.000 personen gegenereerd. De maandelijks uitkomende digitale nieuwsbrief van Het Flevolandschap werd verstuurd naar ruim 4000 e-mailadressen. Door Radio Lelystad is de nodige aandacht besteed aan de invulling van het festival door middel van een interview met een bestuurder van stichting Uitgast. Ook in Flevopost en in Almere Deze Week (totale oplage van circa 150.000) is paginagroot aandacht gevraagd voor het festival. Daarnaast is op billboards langs de dreven in Almere en Lelystad reclame gemaakt.

Conclusies Terugblik UITGAST editie 2023

De belangrijkste conclusies van het bestuur van Uitgast zijn dat de programmatische aanscherping – de focusverlegging naar klassieke muziekbeleving – zoals ingezet vanaf begin 2017, haar vruchten blijft afwerpen. Ook de professionalisering van bestuur, samenwerking met vele partners en relaties is merkbaar verbeterd. De ingehuurde professionele coördinatoren voor programmering en projectmanagement hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Het overallrapportcijfer van een 8,7 voor Uitgast 2023 is hiervan het bewijs.

Noteer 31 augustus en 1 september 2024 in je agenda!

Nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf In via de knop in de footer

Na je inschrijving houden we je met onze nieuwsbrieven op de hoogte van komende ontwikkelingen. Eerdere nieuwsbrieven leest u op de nieuwsbrieven 2023 pagina!

Vergelijkbare berichten