Terugblik Uitgast 2022

Terugblik Uitgast editie 2022

Napret zaterdagavond Uitgast 2022

Terugblik UITGAST 2022

In deze terugblik Uitgast 2022 met als thema “Feniks-Ode aan Cultuur & Natuur” zien we dat Uitgast erin is geslaagd het festival op een nog hoger niveau te tillen dan in het topjaar 2019 en heeft daarmee een welhaast onmogelijke klus geklaard. Op beide festivaldagen was het prachtig weer. Op drie locaties in het Natuurpark binnen een range van 400 meter, bereikbaar via prachtige wandel- en kunstroutes, waren podia te bezoeken met licht en geluidversterking.

Terugblik Flevopost van 5 september

In de Flevopost, editie Lelystad van 5 september 2022, was na afloop van het festival onder meer te lezen:

“Honderden, zo niet duizenden mensen uit de hele provincie hebben zaterdagavond en zondag overdag Uitgast bezocht, het gratis klassieke muziekfestival in het Natuurpark Lelystad ………..

Want verscholen tussen het groen waren er diverse podia. Het grote podium naast de ingang, het hoofdpodium, trok de meeste bezoekers. Daar waren zaterdagavond vijf optredens te zien, van het Uitgast Orkest tot Arboris Duo & Will Cravy. De eerste betrof een gelegenheidsformatie bestaande uit musici van de verschillende gezelschappen die dit weekend optraden……..

Zondag maakte het park zelf deel uit van het podium. Naast het hoofdpodium waren er op drie andere plekken podia ingericht. De watervogels hadden vanaf hun eiland uitzicht op het Natura podium, de vlinders konden vanaf hun eiland fladderen naar een podium waarop masterclasses werden gegeven voor de hoofdartiesten van volgende edities en de otters hadden vlakbij hun eigen Otters podium.

Flevopost – Kees Bakker

Uitgast: de unieke versmelting van muziek en natuur

Dat maakte de symbiose tussen de natuur en de muziek bijna magisch, want als je door het park liep hoorde je vanaf verschillende kanten de muziek komen, zonder dat je altijd direct kon traceren waar dat vandaan kwam…..

Aan het afsluitende optreden van het unieke muziekgezelschap Black Pencil was nog een spannend element verbonden: een compositiewedstrijd. Daarbij werden componisten van over de hele wereld uitgedaagd een compositie te schrijven voor de unieke bezetting van dit gezelschap: Blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en slagwerk. Dat leverde 27 inzendingen op, waarbij uiteindelijk de compositie ‘Muurhagedis’ van Florence Anna Maunders uit het Verenigd Koninkrijk gewonnen heeft. Haar compositie werd zondag ook ten gehore gebracht.”

Veel bezoekers op zondag

Het muziekfestival is volgens schattingen van de parkbeheerders bezocht door ongeveer 4000 bezoekers (zaterdagavond circa 750 personen en ruim 3000 op zondag). Het parkeerterrein was op bepaalde momenten nagenoeg volledig bezet. Veel bezoekers uit Lelystad kwamen met de fiets naar het festival (ruim 25%). Vanuit de informatiestand van Uitgast zijn circa 2000 programmaboekjes met blokkenschema’s aan bezoekers ter hand gesteld.

Enquête resultaten Uitgast 2022

Een enquête onder ruim 130 bezoekers heeft aangegeven dat 77% woonachtig is in Lelystad, ruim 11% uit Almere afkomstig is en ruim 5% uit overig Flevoland. Van buiten de provincie Flevoland komt eveneens 5% van alle bezoekers. Bijna 60% van de festivalgangers is blijkens de enquête donateur van Uitgast en/of begunstiger van Het Flevo-landschap.

Uit de 132 ingevulde vragenlijsten is ook het volgende naar voren gekomen. Ruim de helft van de bezoekers heeft over het festival vernomen via krant of billboards; ruim 20% via 3 vrienden/kennissen en ruim een kwart via nieuwsbrieven van Het Flevo-landschap en/of Uitgast. Het merendeel van de bezoekers heeft het festival al vaker bezocht (gemiddeld 4,4 maal). 58% van de bezoekers is 60 jaar of ouder en 29% zit in de leeftijdscategorie 41-60 jaar. Bijna een derde van alle bezoekers was voor de eerste keer aanwezig.

In totaal hebben 132 bezoekers (die de vragenlijst hebben ingevuld) het inhoudelijke muziekprogramma gewaardeerd met een gemiddelde van 8,2 op een schaal van 10. De kwaliteit van de musici werd gewaardeerd met een 8,8. Het Natuurpark als locatie scoorde zelfs een 9,4. Uitgast als geheel heeft ook de hoge score van 9,4 gerealiseerd. Cijfers om buitengewoon trots op te zijn en zeer lastig om in 2023 te kunnen overtreffen.

Reacties van bezoekers

Naast vele positieve reacties (sprookjesachtig; kan competitie aan met Prinsengracht concerten; geweldig; ga zo door; veel variatie; super; top; leuke presentator, hartstikke gezellig en goede sfeer; prima musici en uitstekende organisatie) zijn ook kritische reacties ontvangen waar Uitgast in 2023 haar voordeel mee kan doen. Genoemd worden:

 • aantal uitvoeringen op zaterdagavond beperken en speelduur uitvoerenden verruimen;
 • meer luchtige klassieke muziek;
 • niet te experimenteel worden;
 • meer musici uit Flevoland;
 • meer reclame maken voor jonger publiek;
 • meer consumptiekraampjes voor koffie, thee en water;
 • aanbod van foodtrucks;
 • aankleding terrein- en podia verbeteren;
 • beperk overlast overvliegende sportvliegtuigen;
 • meer toelichting op blokkenschema en meer uitleg over achtergrond muziek zodat het beter in de tijd geplaatst kan worden;
 • Masterclass locatie te dicht op ander podium;
 • meer info over musici in flyer;
 • busdienst regelen;
 • yoga met livemuziek wordt gemist;
 • handig om te weten dat je het beste een hapje, drankje en stoeltje mee kunt nemen.

Positieve feedback van de musici

De organisatie van Uitgast heeft ook een aantal musici bevraagd naar hun ervaringen en conclusies. Zonder uitzondering waren de artiesten uitgesproken positief. Spelen in het groen werd als een bijzondere beleving gekenschetst. De gehele entourage werd zeer gewaardeerd; de ambiance was prima. Het Natuurpark bevordert de concertmatige inzet en inbreng van muzikanten, zo was de algemene opvatting van artiesten.

Communicatie online en offline

Uitgast heeft veel tijd en energie gestoken in communicatie en berichtgeving naar donateurs en relaties. In de loop van 2022 zijn meerdere digitale nieuwsbrieven uitgebracht en is via website en sociale media de nodige informatievoorziening verzorgd. Om een idee te geven:

 • aantal bezoekers website alleen al op 3 en 4 september 2022: ruim 30002
 • aantal volgers Facebook: 469 (in 2021: 384 en in 2020: 318)
 • aantal volgers Instagram: 304 (in 2021: 238 en in 2020: 187)
 • aantal volgers Twitter: 390 (in 2021: 273 en in 2020: 270)
 • aantal geabonneerden nieuwsbrief Uitgast: 390 (in 2021: 344, waaronder een groot aantal culturele instellingen)
 • Ruim 70% is ingelogd via een mobiele telefoon; de rest via desktop of tablet.

Communicatie Flevo-landschap en media

Het Flevo-landschap heeft via eigen kanalen (magazine) een bereik van ruim 12.000 personen gegenereerd. De maandelijks uitkomende digitale nieuwsbrief van Het Flevo-landschap werd verstuurd naar ruim 4000 e-mailadressen.

Door Omroep Flevoland en Radio Lelystad is de nodige aandacht besteed aan de invulling van het festival door middel van interviews met een bestuurder van stichting Uitgast. Ook in Flevopost en in Almere Deze Week (totale oplage van circa 150.000) is paginagroot het festivalprogramma geëtaleerd. Daarnaast is op billboards langs de dreven in Almere, Lelystad en Dronten reclame gemaakt.

Livestream minder populair

In totaal hebben tijdens het festivalweekend slechts 56 kijkers in 105 weergaven de livestream gevolgd. In het coronajaar 2021, toen het festival uitsluitend via livestream te volgen was, bedroeg het aantal kijkers circa 1400. De live-uitvoeringen genieten aldus beduidend meer belangstelling dan de livestreams.

Sociale media details

Facebook

Van de eerdergenoemde 469 Facebook-volgers (overigens redelijk evenwichtig verdeeld over alle leeftijdsklassen) is achterhaald waar vandaan zij de Uitgast-pagina van Facebook hebben bezocht:

 • Flevoland: 50,8 % (o.m. Lelystad 38,2%, Almere 8,1% en Dronten 3%)
 • Overige provincies: 43,4 %
 • Internationaal: 5,8 %

Instagram

Van de 304 Instagram-volgers, die vooral in de leeftijdsklassen 28-54 jaar vertegenwoordigd zijn, heeft zelfs 28% vanuit het buitenland ingelogd op het Uitgastaccount van Instagram.

ontwikkelende landelijke en internationale uitstraling

Het bestuur van Uitgast heeft geconcludeerd dat het muziekfestival inmiddels een bovenlokale en provincie-overstijgende functie vervuld, sterker nog: er is sprake van een zich verder ontwikkelende landelijke en internationale uitstraling. Naast de nodige bezoekers uit Dronten, Emmeloord en vooral Lelystad en Almere (provincie Flevoland) is gebleken dat – zonder uitzondering – uit alle provincies in het land is ingelogd. Plaatsen als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Haarlem nemen hierin een belangrijke plaats in. Een buitenlandse inlog van ruim 5 % (via Instagram zelfs 28%) mag daarnaast niet worden veronachtzaamd.

60% inzendingen compositiewedstrijd internationaal

Het feit dat van de 27 inzendingen voor de compositiewedstrijd 2022 maar liefst ruim 60% afkomstig was uit het buitenland biedt een interessant toekomstperspectief voor verdere toename in ‘world-wide’ bekendheid en deelname.

Conclusies na terugblik uitgast 2022

De belangrijkste conclusies zijn dat de programmatische aanscherping – de focusverlegging naar klassieke muziekbeleving – zoals ingezet vanaf begin 2017, haar vruchten blijft afwerpen. Ook de professionalisering van bestuur, samenwerking met vele partners en relaties is merkbaar verbeterd. De ingehuurde professionele coördinatoren voor programmering en projectmanagement hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Het overall-rapportcijfer van een 9,4 voor Uitgast 2022 is hiervan het bewijs.

Noteer 2 en 3 september 2023 in je agenda!

Nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf In via de knop in de footer

Na je inschrijving houden we je met onze nieuwsbrieven op de hoogte van komende ontwikkelingen. Eerdere nieuwsbrieven leest u op de nieuwsbrieven 2022 pagina!

Vergelijkbare berichten