ONLINE FESTIVAL UITGAST

UITGAST ONLINE FESTIVAL

Van de bestuurstafel

Beste donateurs, sponsoren, relaties en geïnteresseerden in ons Uitgast festival,

ONLINE FESTIVAL UITGAST op 28 – 29 augustus 2021

Ondanks de positieve berichten heeft het demissionaire kabinet toch besloten zodanige eisen te stellen voor een festival in de openlucht dat het voor Uitgast niet (meer) mogelijk bleek het programma op de door ons voorgestelde wijze te presenteren.

Wij waren er – samen met Het Flevo-landschap en Hajé – klaar voor. Maar we hebben moeten vaststellen dat we niet goed aan de van overheidswege gestelde eisen kunnen voldoen.

Het Natuurpark Lelystad is een open terrein met meerdere in- en uitgangen. Het volledig afgrendelen van de 3 podia-gebieden met beperkte bezoekerscapaciteit en het controleren van alle bezoekers op vaccinatiebewijzen is niet goed mogelijk.

LIVESTREAM

In goed overleg met de gecontracteerde artiesten is het ons toch gelukt een mooi programma te maken dat via een livestream aangeboden wordt. Via de website zal deze op de geplande tijden worden uitgezonden. Deze livestream wordt gerealiseerd vanaf de voor het festival al geplande locaties, zodat het contact met de natuur zeker aanwezig zal zijn.

Programma online festival uitgast

Zie voor de exacte planning het uitvoeringsschema voor 28 en 29 augustus op de website, uitgast.nl. Op deze wijze kan toch enigszins tegemoet worden gekomen aan de feestelijke bedoeling van deze jubileumuitvoering van ons festival.

‘UITGAST ONLINE FESTIVAL via LIVESTREAM op 28 en 29 augustus als jubileumeditie’

Nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf In via de knop in de footer

Na je inschrijving houden we je met onze nieuwsbrieven op de hoogte van komende ontwikkelingen. Ook kunt u eerdere nieuwsbrieven bekijken op de nieuwsbrieven 2021 pagina!

Vergelijkbare berichten