UITGAST EN FLEVOLANDSCHAP

 

Traditiegetrouw organiseert stichting Uitgast het klassieke muziekfestival samen met Stichting Het Flevo-landschap, de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van geheel Flevoland. Natuurpark Lelystad is een van de ruim 40 natuurgebieden van deze natuur- en landschapsexpert op het gebied van natuurbeheer en beleid, natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Stichting Het Flevo-landschap heeft als werkgebied de deltanatuur met wetlands, bossen, grasland en akkerbouw (het nieuwe groene hart in de 12e provincie van Nederland). Het centraal bureau van Stichting Het Flevo-landschap is gehuisvest in het bezoekerscentrum van Natuurpark Lelystad.

Beide partners, de gastheren van het klassieke muziekfestival, hebben begin 2017 besloten tot een intensivering van de onderlinge samenwerking. Uitgast wil in samenwerking met Het Flevo-landschap substantiƫle meerwaarde bereiken in professionele organisatie en uitvoering van het muziekfestival binnen de context van het voorgestane concept van uitvoering van klassieke muziek. Het gaat daarbij om het bieden van een op maat gesneden totaalprogramma in interactie met de ruimtelijke beleving van Natuurpark Lelystad. Uitgangspunten zijn een ondernemende, professionele en innovatieve insteek, het uitdragen en daadkrachtig vermarkten van cultuur en natuur en het aansluiten op Flevoland, de Flevolandse identiteit en de Flevolandse manier van doen. Het Flevo-landschap ziet mogelijkheden tot optimalisering van gecombineerde natuur- en cultuurbeleving door het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten.

 
Powered by Khore by Showthemes