Over ons

 

Stichting Uitgast heeft ten doel de jaarlijkse organisatie van een cultuurevenement in Natuurpark Lelystad waarbij het accent ligt op de uitvoering van klassieke muziek, al dan niet in combinatie met andere instrumenten, vocalisten en/of andere kunstdisciplines.

Sinds haar oprichting heeft stichting Uitgast jaarlijks – op een enkele uitzondering na – een tweedaags klassiek muziekfestival georganiseerd dat in alle jaren zeer succesvol is geweest, gratis toegankelijk is voor het publiek en waarbij de ruimtelijke mogelijkheden en beleving van het Natuurpark Lelystad zo goed mogelijk zijn benut. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 3 à 4.000 Flevolandse muziek- en natuurliefhebbers het festival. Uitvoering van Uitgast 2019 markeert dan ook een ruim 20-jarige traditie in Het Nieuwe Land van Flevoland.

Voor bestuurlijke informatie en contactgegevens zie het menu Contact en route.

Beloningsbeleid: het bestuur werkt volledig onbezoldigd.

Jaarrekening 2018

Beleidsplan 2019

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes