Muziekfestival UITGAST 2020 'Muziekfestival UITGAST' gaat helaas vanwege de coronacrisis niet door!

Het bestuur van Uitgast beraadt zich over een alternatieve invulling van het festival op 29 en 30 augustus 2020. Zodra hierover meer bekend is wordt dit breed gecommuniceerd. 


Wat stond ons voor ogen toen er nog geen coronacrisis was en gaat nu niet door?

Meer klassiek van hoog niveau met de nodige variëteit kunt u verwachten tijdens het Muziekfestival UITGAST 2020. In totaal contracteren wij circa 14 koren, solisten, ensembles en orkesten, waarvan het merendeel een tweetal optredens zal verzorgen. 

De editie van 2019 was een groot succes! De foto’s kunt u bekijken op Napret UITGAST 2019

UNIEKE LOCATIES EN ROUTES IN HET NATUURPARK, LELYSTAD

UITGAST 2020 gaat uit van meerdere vaste, (semi-)overdekte podia en eventueel ook ad hoc locaties langs wandelroutes in het park. We plannen optredens rondom de inzet van de elektrische excursiewagen “De Salamander” en de fluisterboot “De Bever”.

BEELDENDE KUNST EN GEZELLIG MARKTPLEIN VOORZIEN OP MUZIEKFESTIVAL UITGAST 2020

Hierbij is aandacht voor bijdragen van beeldende kunstenaars. Een professionele ‘spreekstalmeester’ kondigt groepen aan en houdt interviews. Op een gezellig marktplein kunt u meer informatie vinden over onder meer Uitgast en Het Flevo-landschap.

KINDERPROGRAMMA SPECIAAL ONTWIKKELD

Voor kinderen ontwikkelen we een speciaal programma met een diversiteit aan activiteiten, van beluisteren van muziekuitvoeringen tot zelf musiceren, spelen in de natuur.

MUZIEKFESTIVAL UITGAST 2020 BLIJFT GRATIS

ZATERDAG 29 AUGUSTUS EN ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

Uitgast gaat uit van een voor bezoekers gratis toegankelijke opzet en een festivalduur van twee opeenvolgende dagen. In 2020 vindt Uitgast plaats op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Het thema is “Podia in het Groen”.
Powered by Khore by Showthemes