Uitgast 2017

Lelystad 15 mei 2017.

Geachte donateur,

Vorig jaar hebben we een uitstekend Uitgast gehad. Hoewel het weer bijzonder slecht was waren er toch veel bezoekers die genoten hebben van een festival van hoog niveau.

Een keur aan artiesten verzorgde een gevarieerd programma.

Met een beperkt budget is het ons gelukt om Uitgast 2016 rond te krijgen zonder financieel verlies.

Vol goede moed zijn we aan het werk gegaan met de organisatie van Uitgast 2017, met als uitgangspunten een professioneel programma op meerder locaties in het Natuurpark dat twee dagen duurt en gratis toegankelijk is.

Helaas legde op dat moment de voorzitter, de heer Cees Swank, zijn functie neer. Heel vervelend. Gelukkig vonden wij na korte tijd de heer Ronald Brouwer bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Wel was deze discontinuïteit één van de redenen dat Uitgast 2017 niet doorgaat. Een andere reden was het voorziene tekort aan financiële middelen. Dit ondanks substantiële bijdragen van de Gemeente Lelystad en Stichting de Groene Sluis.

Met de nieuwe voorzitter hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zijn we tot de conclusie gekomen dat we het succes van 2016 niet alleen willen herhalen, maar dat we het groter willen aanpakken. De voorbereidingen voor 2018 zijn al gestart. De samenwerking met Het Flevo-Landschap is geïntensiveerd en verloopt voorspoedig. Aan het programma wordt door onze programmeur reeds gewerkt. Dit onder het motto: “Groots , Groen en Grenzeloos”.

Wij hopen u graag te zien in 2018. Hopelijk bent u net zo enthousiast over onze plannen als wij zijn. Natuurlijk zijn wij ook volgend jaar weer afhankelijk van voldoende financiële middelen. Daarbij is uw steun onmisbaar. Daarom zullen wij te zijner tijd graag weer een beroep op u doen.

Met vriendelijke groeten,

Jorrit Jorritsma

Secretaris Uitgast