Uitgast 2019

Muziekfestival 2019 gaat verder op de ingeslagen inhoudelijke weg: meer klassiek van hoog niveau met de nodige variëteit. In totaal worden circa 14 koren, solisten, ensembles en orkesten gecontracteerd, waarvan het merendeel een tweetal optredens zal verzorgen.

Een efficiënte en effectieve samenwerking met Het Flevo-landschap wordt van groot belang geacht, teneinde de voorgestane gecombineerde natuur- en cultuurbeleving vergaand te optimaliseren. Uitgast steekt daarnaast in op intensivering van het aangaan en uitbouwen van overige samenwerkingsovereenkomsten zoals met Organisatie Oude Muziek. Ook het vergroten van de naamsbekendheid van het festival in Flevoland is een specifiek aandachtspunt.

Uitgast 2019 gaat uit van een tweetal vaste, (semi-)overdekte podia en meerdere ad hoc locaties langs wandelroutes in het park. Uitgast wil een internationaal gericht programma verwezenlijken in 2019.

Momenteel zijn de eerste gezelschappen al in beeld. Zodra meer bekend is over het inhoudelijke programma wordt dit op de website van Uitgast vermeld.

Uitgast gaat uit van een voor bezoekers gratis toegankelijke opzet en een festivalduur van twee opeenvolgende dagen. In 2019 vindt Uitgast plaats op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september. Het thema (werktitel) is “Grootser en Groener”.