Uitgast en Flevolandschap

Stichting Uitgast heeft ten doel de jaarlijkse organisatie van een cultuurevenement in Natuurpark Lelystad waarbij het accent ligt op de uitvoering van klassieke muziek, al dan niet in combinatie met andere instrumenten, vocalisten en/of andere kunstdisciplines.

Sinds haar oprichting heeft stichting Uitgast jaarlijks (op een enkele uitzondering na) een tweedaags klassiek muziekfestival georganiseerd dat in alle jaren zeer succesvol is geweest, gratis toegankelijk is voor het publiek en waarbij de ruimtelijke mogelijkheden en beleving van het Natuurpark Lelystad zo goed mogelijk zijn benut.

Jaarlijks bezoeken gemiddeld 3 à 4.000 Flevolandse muziek- en natuurliefhebbers het festival. Uitvoering van Uitgast 2019 markeert dan ook een ruim 20-jarige traditie in Het Nieuwe Land van Flevoland.

Traditiegetrouw organiseert stichting Uitgast het klassieke muziekfestival samen met Stichting Het Flevo-landschap, de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van geheel Flevoland. Natuurpark Lelystad is een van de ruim 40 natuurgebieden van deze natuur- en landschapsexpert op het gebied van natuurbeheer en beleid, natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Stichting Het Flevo-landschap heeft als werkgebied de deltanatuur met wetlands, bossen, grasland en akkerbouw (het nieuwe groene hart in de 12e provincie van Nederland). Het centraal bureau van Stichting Het Flevo-landschap is gehuisvest in het bezoekerscentrum van Natuurpark Lelystad.

Beide partners, de gastheren van het klassieke muziekfestival, hebben begin 2017 besloten tot een intensivering van de onderlinge samenwerking. Uitgast wil in samenwerking met Het Flevo-landschap substantiële meerwaarde bereiken in professionele organisatie en uitvoering van het muziekfestival binnen de context van het voorgestane concept van uitvoering van klassieke muziek. Het gaat daarbij om het bieden van een op maat gesneden totaalprogramma in interactie met de ruimtelijke beleving van Natuurpark Lelystad. Uitgangspunten zijn een ondernemende, professionele en innovatieve insteek, het uitdragen en daadkrachtig vermarkten van cultuur en natuur en het aansluiten op Flevoland, de Flevolandse identiteit en de Flevolandse manier van doen. Het Flevo-landschap ziet mogelijkheden tot optimalisering van gecombineerde natuur- en cultuurbeleving door het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten.

Om een maximaal rendement te realiseren wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties, instellingen en bedrijven binnen Flevoland (partners 2019).  Het thema is “Grootser en Groener”.