Over Uitgast

Uitgast is een gratis toegankelijk muziekfestival dat jaarlijks wordt gehouden in Natuurpark Lelystad. Het festival programmeert klassieke muziek op hoog niveau, en vindt altijd plaats in het derde (volle) weekend van augustus, in 2016 op 20 en 21 augustus.

Het projectteam van Uitgast 2016:

Bestuur St. Uitgast Cees Swank voorzitter
Jorrit Jorritsma secretaris
Marianne de Borst penningmeester
Henk Meijer alg. bestuurslid

  

 

Projectcoördinatie & Fondsenwerving

Kitty Jacobs

 

Programmacoördinatie Marijke Schröer