Otterproject

Visotter zoekt een veilig thuis

Vorige eeuw was de visotter vrijwel verdwenen uit de Nederlandse wateren. Door een betere waterkwaliteit in onze rivieren leven er nu gelukkig alweer zo'n 140 visotters in ons land, maar die zijn nog heel kwetsbaar.

Het Flevo-landschap zet zich in om de visotter te helpen. In Natuurpark Lelystad vangen we verschillende (wees)otters uit binnen- en buitenland op. Om deze otters, totdat ze uitgezet worden, een eigen rustige plek te kunnen geven, willen we een verblijf speciaal voor de otters inrichten. De visotters die niet terug kunnen in de vrije natuur worden liefdevol opgevangen in het vaste otterverblijf. De leefomgeving van de otters buiten het park willen wij veilig stellen door meer faunapassages aan te leggen. Otters hebben behoefte aan een groot leefgebied en leggen flinke afstanden af maar 35% van de otters wordt daarbij doodgereden. Veilige passages helpen de otter te overleven.

Flevolandschap Doneer!